Ý nghĩa kèo bóng đá cho những người mới bắt đầu

Trần Bảo Long - 09:14 - 16/03/2020

Việc xem những con số tỷ lệ bóng đá đối với những người chơi cá cược bóng đá lâu năm thì họ đã quá rõ. Tuy nhiên, đối với những người chưa hề chơi hoặc mới bước chân vào chơi thì điều này rất là khó khăn. Vì vậy, bài viết dưới đây nhà cái CamBongDa.tv sẽ giải thích kèo cược bóng đá và ý nghĩa kèo bóng đá cho người mới bắt đầu. Mời các bạn hãy cùng theo dõi sau đây nhé!

Ý nghĩa kèo bóng đá trực tuyến hiện nay

(Chú ý: con số nằm trước dấu 2 chấm “ : ” dành cho đội chủ nhà và con số nằm sau dấu 2 chấm “ : ” dành cho đội khách)

y-nghia-keo-bong-da

Ý nghĩa kèo bóng đá trực tuyến hiện nay

Ý nghĩa của kèo bóng đá 0 : 0 nghĩa là gì?

(Nghĩa là đồng banh)

– Đội chủ nhà thắng trận, bạn đặt cược đội chủ nhà thì bạn sẽ thắng kèo.

– Đội khách thắng trận, bạn đặt cược đội khách thì bạn sẽ thắng kèo.

– 2 đội hòa nhau, thì hòa kèo

0 : 0/0.5 hoặc 0 : 0-0.5 hoặc 0 : 1/4 nghĩa là gì?

(Nghĩa là đội nhà chấp đội khách đồng nửa)

– Nếu đội chủ nhà thắng trận, thì đội chủ nhà sẽ thắng kèo.

– Nếu đội khách thắng trận, thì phía đội khách sẽ thắng kèo.

– Nếu 2 đội hòa nhau, thì đội chủ nhà sẽ thua nửa tiền và đội khách sẽ thắng được nửa tiền.

0 : 0.5 hoặc 0 : 1/2 nghĩa là gì?

(Nghĩa là đội nhà sẽ chấp đội khách nữa trái)

– Nếu đội chủ nhà thắng trận, thì đội chủ nhà sẽ thắng kèo.

– Nếu đội khách thắng trận, thì phía đội khách sẽ thắng kèo.

– Nếu 2 đội hòa nhau, phía đội khách sẽ thắng kèo.

0 : 0.5/1 hoặc 0 : 0.5-1 hoặc 0 : 3/4 hoặc 0 : 0.75 nghĩa là gì?

(Nghĩa là đội nhà sẽ chấp đội khách nửa một)

– Nếu đội chủ nhà thắng trận cách biệt với ít nhất 2 bàn thắng, thì đồng nghĩa với đội chủ nhà sẽ thắng kèo và đội khách thua kèo.

– Nếu đội chủ nhà thắng trận cách biệt với chỉ 1 bàn thắng, thì đội chủ nhà sẽ thắng được nửa tiền và đội khách thua nửa tiền.

– Nếu đội khách thắng trận, thì phía đội khách sẽ thắng kèo.

– Nếu 2 đội hòa nhau, thì phía đội khách sẽ thắng kèo.

Ý nghĩa các kèo bóng đá 0 : 1 nghĩa là gì?

y-nghia-cac-keo-bong-da

Ý nghĩa các kèo bóng đá 0 : 1 nghĩa là gì?

(Nghĩa là nhà sẽ chấp đội khách một trái)

– Nếu đội chủ nhà thắng trận cách biệt với ít nhất 2 bàn thắng, thì đội chủ nhà sẽ thắng kèo và đội khách thua kèo.

– Nếu đội chủ nhà thắng trận cách biệt với chỉ 1 bàn thắng, thì 2 đội hòa kèo.

– Nếu đội khách thắng trận, thì phía đội khách sẽ thắng kèo

– Nếu 2 đội hòa nhau, thì phía đội khách sẽ thắng kèo.

0 : 1/1.5 hoặc 0 : 1-1.5 hoặc 0 : 1.25 nghĩa là gì?

(Nghĩa là đội nhà sẽ chấp đội khách một trái một trái rưỡi)

– Nếu đội chủ nhà thắng trận cách biệt với ít nhất 2 bàn thắng, thì đội chủ nhà sẽ thắng kèo và đội khách thua kèo.
– Nếu đội chủ nhà thắng trận cách biệt với chỉ 1 bàn thắng, thì đội chủ nhà sẽ thua nửa tiền và đội khách sẽ thắng nửa tiền.

– Nếu đội khách thắng trận, thì phía đội khách sẽ thắng kèo.

– Nếu 2 đội hòa nhau, thì phía đội khách sẽ thắng kèo.

0 : 1.5 hoặc 0 : 1-1/2 nghĩa là gì?

(Nghĩa là đội nhà sẽ chấp đội khách một trái rưỡi)

– Nếu đội chủ nhà thắng trận cách biệt với ít nhất 2 bàn thắng, thì đội chủ nhà sẽ thắng kèo và đội khách thua kèo.

– Nếu đội chủ nhà thắng trận cách biệt với chỉ 1 bàn thắng, thì đội chủ nhà sẽ thua kèo.

– Nếu đội khách thắng trận, thì phía đội khách sẽ thắng kèo.

– Nếu 2 đội hòa nhau, thì phía đội khách sẽ thắng kèo.

0 : 1.5/2 hoặc 0 : 1.5-2 hoặc 0 : 1.75 nghĩa là gì?

(Nghĩa là đội nhà sẽ chấp đội khách một trái rưỡi hai trái)

– Nếu đội chủ nhà thắng trận cách biệt ít nhất với 3 bàn thắng, thì đội chủ nhà sẽ thắng kèo và đội khách thua kèo.

– Nếu đội chủ nhà thắng trận cách biệt chỉ với 2 bàn thắng, thì đội chủ nhà sẽ thắng nửa tiền và đội khách sẽ thua nửa tiền.

– Nếu đội chủ nhà thắng trận cách biệt chỉ với 1 bàn thắng, thì đội chủ nhà sẽ thua kèo và phía đội khách sẽ thắng kèo.

– Nếu đội khách thắng trận, thì phía đội khách sẽ thắng kèo.

– Nếu 2 đội hòa nhau, thì phía đội khách sẽ thắng kèo.

Ý nghĩa của kèo bóng đá 0 : 2 nghĩa là gì?

y-nghia-keo-bong-da

Ý nghĩa của kèo bóng đá 0 : 2 nghĩa là gì?

(Nghĩa là đội nhà sẽ chấp đội khách hai trái)

– Nếu đội chủ nhà thắng trận cách biệt ít nhất với 3 bàn thắng, thì đội chủ nhà sẽ thắng kèo và đội khách thua kèo.
– Nếu đội chủ nhà thắng trận cách biệt chỉ với 2 bàn thắng, thì hòa kèo.

– Nếu đội chủ nhà thắng trận cách biệt chỉ với 1 bàn thắng, thì đội chủ nhà sẽ thua kèo và đội khách sẽ thắng kèo.
– Nếu đội khách thắng trận, thì phía đội khách sẽ thắng kèo.

– Nếu cả 2 đội hòa nhau, thì phía đội khách sẽ thắng kèo.

0 : 2/2.5 hoặc 0 : 2-2.5 hoặc 0 : 2.25 nghĩa là gì?

(Nghĩa là đội nhà sẽ chấp đội khách hai trái hai trái rưỡi)

– Nếu đội chủ nhà thắng trận cách biệt ít nhất với 3 bàn thắng, thì đội chủ nhà sẽ thắng kèo và đội khách thua kèo.

– Nếu đội chủ nhà thắng trận cách biệt chỉ với 2 bàn thắng, thì đội chủ nhà sẽ thua nửa tiền và đội khách sẽ thắng nửa tiền.

– Nếu đội chủ nhà thắng trận cách biệt chỉ với 1 bàn thắng, thì đội chủ nhà sẽ thua kèo và đội khách sẽ thắng kèo.

– Nếu đội khách thắng trận, thì phía đội khách sẽ thắng kèo.

– Nếu cả 2 đội hòa nhau, thì phía đội khách sẽ thắng kèo.

0 : 2.5 nghĩa là gì?

(Nghĩa là đội nhà sẽ chấp đội khách hai trái rưỡi)

– Nếu đội chủ nhà thắng trận cách biệt ít nhất với 3 bàn thắng, thì đội chủ nhà sẽ thắng kèo và đội khách thua kèo.

– Nếu đội chủ nhà thắng trận cách biệt chỉ với 2 bàn thắng, thì đội chủ nhà sẽ thua kèo và đội khách sẽ thắng kèo.

– Nếu đội chủ nhà thắng trận cách biệt chỉ với 1 bàn thắng, thì đội chủ nhà sẽ thua kèo và đội khách sẽ thắng kèo.

– Nếu đội khách thắng trận, thì phía đội khách sẽ thắng kèo.

– Nếu cả 2 đội hòa nhau, thì phía đội khách sẽ thắng kèo.

0 : 2.5/3 hoặc 0 : 2.5-3 hoặc 0 : 2.75 nghĩa là gì?

(Nghĩa là đội nhà sẽ chấp đội khách hai trái rưỡi ba trái)

– Nếu đội chủ nhà thắng trận cách biệt ít nhất với 4 bàn thắng, thì đội chủ nhà sẽ thắng kèo và đội khách thua kèo.

– Nếu đội chủ nhà thắng trận cách biệt ít nhất với 3 bàn thắng, thì đội chủ nhà sẽ thắng nửa tiền và đội khách sẽ thua nửa tiền.

– Nếu đội chủ nhà thắng trận cách biệt chỉ với 2 bàn thắng, thì đội chủ nhà sẽ thua kèo và đội khách sẽ thắng kèo.

– Nếu đội chủ nhà thắng trận cách biệt chỉ với 1 bàn thắng, thì đội chủ nhà sẽ thua kèo và đội khách sẽ thắng kèo.

– Nếu đội khách thắng trận, thì phía đội khách sẽ thắng kèo

– Nếu cả 2 đội hòa nhau, thì phía đội khách sẽ thắng kèo.

Kết luận

Qua những chia sẻ trên đây từ nhà cái CamBongDa.tv về ý nghĩa kèo bóng đá cho những người mới bắt đầu. Hy vọng sẽ mang đến cho các bạn thêm nhiều thông tin bổ ích. Qua đó, để các bạn tham khảo và đưa ra nhận định kèo đêm nay chính xác nhất.

Trần Bảo Long

Bút danh: Trần Bảo Long

Tham gia cambongda.net: 07/04/2010

Giới thiệu: Có niềm đam mê với môn thể thao vua từ nhỏ, và hoạt động từ trong lĩnh vực kèo bóng đá từ 2005. Với kinh nghiệm 15 năm làm việc tôi đã là một chuyên gia soi kèo bóng đá trong các nhà cái lớn trên khắp khu vực, hiện tại tôi CEO tại Cambongda.tv - Trang kèo nhà cái phân tích, nhận định, dự đoán bóng đá chính xác và nhanh nhất của tất cả các giải đấu hàng đầu trên thế giới.

Lịch thi đấu bóng đá

bảng xếp hạng bóng đá